Månadsarkiv: mars 2012

Verksamhetsberättelse för Nackabiologerna.

Det är årsmötenas tid nu och på måndag är det dags för Nacka Biologiska Förenings årsmöte och jag sitter nu och sammanställer verksamhetsberättelsen för denna anrika förening. Här nedan kan ni läsa exkursionsrapporterna och rapporten från våra fågelholkar i Nyckelviken. 

Exkursion till Nyfors den 19 februari 

Denna gnistrande vinterdag, 10 minusgrader och strålande sol, gav sig en liten skara NBF:are ut för att kolla in strömstararna i Nyfors. Nyfors är en väldigt säker och pålitlig lokal för den lilla vinterbadaren och omedelbart när vi kom fram till det strömmande vattnet så kunde vi se den första strömstaren. Totalt var det 3 eller 4 strömstarar som uppehöll sig i nyfors denna dag och de kunde beskådas utan besvär(annat än nedfrusna fingrar då) och på bekvämt avstånd(alltså ganska nära). Nyfors är inte bara en pålitlig strömstarelokal utan den är också väldigt lättskådad med suveräna obsar nästan garanterade. Vi stannade länge och tittade på deras födosökande, ett otal husmaskar gick åt bara under den tid vi stod där. Vi kunde också höra strömstaresången, en lugnt framförd gnisslande ramsa som är anpassad för att kunna höras i miljöer med brusande vatten. Vi gjorde en liten vandring till Gammelströmmen i Tyresö-Flatens naturreservat och även där träffade vi på strömstare. Vi fick även fina obsar på sångsvan här.

 

Exkursion till Mörkö den 26 mars

Efter en rekordvinter med mer än 100 dagars tjockt snötäcke vek vintern ned sig den gångna veckan. Förhoppningar om vårfåglar inför mörköexkursionen var således stora. I Pålsundet, söder om bron, var isen borta och där låg bl.a. sångsvan, storskrak, knipa, vigg och brunand. På de snöfria fälten vipor, stare, ett par tranor, grå- och kanadagås. Sedan begav vi oss norrut till Hörningsholm. Alldeles intill vägen obsade vi två rapphöns – kul obs! Solen gassade och gav ett fantastiskt ljus av reflexerna från kvarvarande snöfält. På fälten betar sångsvan, kanadagås, grågås och bland dessa obsade vi två bläsgäss. Den värmande solen gav fin termik vilket utnyttjades av två havsörnar och två ormvråkar som skruvade sig högt upp mot den blå himlen. Tyvärr lite för blåsigt så mycket sång från alla sånglärkor blev det ej. Ej heller från någon dubbeltrast, utan bara lite surrande kontaktläten. Får väl duga under en i övrigt underbar vårfågeldag!

Exkursion till Fysingen den 30 april

Vi blev så förtjusta i Fysingen vid förra vårens besök så vi åkte ut dit även denna vår. Inte heller denna gång blev vi besvikna. Skedand, bläsand, kricka, svarthakedopping, gluttsnäppa, grönbena, rödbena, större och mindre strandpipare, storspov, fiskgjuse, havsörn, tornfalk, brun kärrhök, domherre,  hämpling och stjärtmes är bara en del av den långa artlistan vi fick ihop. Backsipporna blommade även denna vår!

Exkursion till Erstavik den 9 maj

Alltför få NBF:are hittar till denna fina kvällsexkursion! En lite kylig men vacker majkväll fick vi som var med lyssna på trastkonsert, framförallt taltrast men även många kol- och rödvingetrastar, stifta bekantskap med olika vedskalbaggar som snytbaggen, märgborrar och barrträdlöpare, se Lasse hitta murklor, dofta på blommande pors vid Sandasjöns stilla vattenspegel, och självklart uppleva morkulledraget på tillbakavägen.

 

Exkursion till Tullgarnsnäs den 20 augusti

En gråmulen men varm dag i Tullgarnsområdet. På vägen ner möt Näset ett par ormvråkar på stängselstolpar i grådiset. Under vandringen ut mot näsudden hittade vi en del kantareller  modell större, de var verkligen stora! I fågelväg på strandängarna och vadarstranden obsades törnskata, grå flugis, buskskvätta, ängspiplärka, brushane, enkelbeckasin, kärrsnäppa (många),större strandpipare (flertalet), småsnäppa, krickor, häger, en gammal havsörn mm. Givetvis också alla dessa grå- och kanadagäss som så här års far omkring i tullgarnsområdet. 

Exkursion till Mörkö den 26 november

Denna milda höst med varannandagsväder. Tur hade vi, då denna exkursionsdag bjöd på strålande sol och 6-8 grader varmt. Tidigt ser vi de första havsörnarna då de skruvar sig upp i vinden. En mycket fin obs vid Hörningsholms slott av en varfågel. En härlig syn i solskenet då den byter olika platser för att spana efter smågnagare. Vid Salsudd försöker vi få syn på bändelkorsnäbb bland lärkträden. Tyvärr dyker de ej upp, men vi tröstar oss med trevliga stjärtmesar och svartmesar m.fl. mesar i ett omfattande meståg. På den fina sandstranden skrotar vi omkring och tittar på Östersjöns fyra musselarter, hjärt-, sand, östersjö- och blåmussla. Vildsvin, fjällvråk och sparvhök var andra kul saker som dök upp.

FÅGELSKYDDET 2011

Nedan en sammanställning över antalet häckande par och antalet ringmärkta fåglar i NBF:s fågelholkar i Nyckelviken och Erstavik.

Art                                      Häckande par    Ringmärkta

Rödstjärt                                      1                        0

Svartvit flugsnappare                41                     169

Svartmes                                      1                         9

Blåmes                                       37                    225

Talgoxe                                      21                      78

Nötväcka                                     1                        0

Pilfink                                          5                      13

Obebodda                                  16

Kommentar. Vårvärmen gjorde nog så att mesarna, talgoxe och blåmes, kom igång snabbt med häckningen, ca en vecka tidigare än normalt. De flesta verkar ha haft ”tur” och tajmat kläckningen och matningen av ungarna med de fina majdagarna vilket resulterade i bra häckningsresultat. Det fina vädret i maj är nog en trolig orsak till att den svartvita flugsnapparen i många holkar lade både ett och två ”extraägg”, 7, 8, jämfört med normalkull om 6 ägg. Även flugsnapparen gynnades av det fina försommarvädret i juni och fick många flygga ungar.

För styrelsen

Ronny Fors

Fåglar på Skeppsbron del 1 – smådopping och gråtrut

Stockholm är en bra stad för fågelskådning, året om finns det gott om fågel i och runt Stockholm. Vintertid är en promenad på Skeppsbron alltid givande. I synnerhet när det är riktigt kallt och isen lägger sig på Östersjön, då kommer det in stora mängder sjöfågel till stan. Det var en period i januari och februari med lite kallare väder och direkt så ökade mängden sjöfågel i stan. Jag fick höra rapporter om ett riktigt skådespel med mängder med gråtrut och tusentals änder, bl.a. ca 500 storskrakar, vid Skeppsbron och på Strömmen. Jag skriver ”fick höra” för det var det närmaste jag kom för egen del, låg med nån influensa under den tid det var som mest fågel och missade därför alltihop, inklusive vittruten såklart. När jag väl frisknat till hade vädret slagit om och mängden sjöfågel börjat minska. Men det är aldrig helt tomt på fågel och det är som sagt alltid givande att promenera på Skeppsbron med kikare och kamera. En trevlig fågel som dröjde sig kvar ett tag efter att mildvädret kommit var den här smådoppingen.

Är det en andunge så här års kan man höra från förbipasserande icke-skådare. Med sina ca 25 centimeter har den lilla smådoppingen storleken hos en några veckor gammal andunge. Men den saknar anknäbb utan har en kort och spetsig näbb som den använder för att plocka smådjur i vattnet med. Bilden ovan är inget vidare, det var sen eftermiddag och mörkt. Var där dagen efter i strålande solsken men då syntes den såklart inte till.

Smådoppingen är en kortdistansflyttare som inte flyger längre än till västra Europa. Om de inte övervintrar här istället till glädje för oss fågelskådare. Man ser nog mer av smådoppingen senhöst och vinter än under häckningstiden då de är väldigt tillbakadragna och skygga på häckningslokalerna. Den här smådoppingen upphöll sig under flera veckor vid Djurgårdsfärjorna nära Slussen.  Den äter allehanda vattenlevande  smådjur och även småfisk och uppenbarligen finns det gott om sådant i vattnet där annars hade den knappast stannat där så länge. Smådoppingen är känslig för stränga vintrar och på kort sikt är det vintervädret som bestämmer populationsstorleken. Efter några mildvintrar ökar beståndet medan en hård vinter märkbart decimerar populationen.

Den stora behållningen på Skeppsbron är kanske inte de udda inslagen som smådopping utan den betydligt vanligare gråtruten. De finns alltid där och man kan lätt fördriva några timmar med att bara titta på trutar. Det är ett bra ställe att öva sig på åldersbestämning, trutar genomgår ständiga byten av fjäderdräkt innan de blir helt utfärgade vid 4 års ålder och det brukar gå rätt bra att se vilken åldersklass en trut befinner sig i. Men det finns de som är sena i utvecklingen och de som är tidiga så helt säker kan man inte alltid vara.

         

Truten till vänster, med Kastellholmen i bakgrunden, är inne på sin tredje vinter. Den har en nästan helgrå ovansida med enstaka brunspräckliga fjädrar kvar, stjärten nästan helvit men med ett gråspräckligt ändband och är näbben ljusare med minde svart än hos en 2-åring. De andra två trutarna är yngre, inne på sin första vinter och har en helt igenom gråbrunspräcklig fjäderdräkt.

         

De flesta trutar man ser i stan är ungtrutar men en del vuxna trutar finns där också som de två i den vänstra bilden. Den främre av de två har gråstreckat huvud medan den bortre har helvitt huvud. De vuxna(adulta) gråtrutarna anlägger på hösten en vinterdräkt med mer eller mindre mycket grått på huvud och hals. Många trutar har redan nu fått sin häckningsdräkt medan andra är kvar i vinterkläderna. När man studerar trutar blir det väldigt tydligt vilken stor variation det är inom en art, alla ser inte exakt likadana ut och ruggar inte samtidigt. Inget som underlättar åldersbestömning och artbestämning gentemot snarlika trutarter direkt. De övriga trutarna på bilderna ovan är 1-åringar.

         

Någa bilder till på flygande trutar, tröttnar aldrig på att fota trut! Skulle lätt kunna fylla hela bloggen med trutbilder varje dag…

Gråtrutbeståndet har under de senaste åren minskat drastiskt med så mycket som mellan 20 – 30 %! Minskningen beräknas också fortgå under de närmaste årtiondena och gråtruten fördes 2010 in på den Svenska rödlistan över hotade djur- och växtarter. En av de främsta orsakerna till minskningen tros vara tiaminbrist(B1 vitamin), något som drabbat trutar, och andra fågelarter, längs med kusterna. Däremot verkar trutarna klara sig bättre inne i städerna. Så de trutar som hämtar sin föda från Östersjön drabbas hårdare än de som söker föda i staden! Övergödningen av Östersjön kan vara orsaken till tiaminbristen hos fåglarna men det är inte klarlagt ännu.

Det lär finnas anledning att återkomma här angående tiaminbristen och vad som orsakar den. Men i nästa inlägg blir det mer fåglar från Skeppsbron, kanske storskrake och skrattmås?