Månadsarkiv: april 2012

Tollarehöjden överklagat till Mark- och miljödomstolen

Vi fortsätter att överklaga detaljplanerna i Tollare i Nacka. Eftersom vi fick avslag av Länsstyrelsen på vår överklagan av detaljplanen för Tollarehöjden så går vi vidare till Mark- och miljödomstolen. Det handlar om ca 400 lägenheter och småhus som i huvudsak förläggs i orörd skogsmark. En av våra huvudpunkter i överklagan är att planen inte anses ha en betydande miljöpåverkan vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens krav inte behöver göras. Det handlar alltså om en fin barrnaturskog som är klassad som naturvärde av Skogsstyrelsen. Andra delar av skogen är också klassad som nyckelbiotop men även där vill Nacka kommun och NCC bygga så den nyckelbiotopen försvinner. I området finns flera rödlistade arter och vi har också hittat grön sköldmossa(Natura 2000-art) i planområdet. Mark- och miljödomstolen avslog vårt överklagande av den detaljplan, Tollare strand, som berörde nyckelbiotopen så jag har inga större förhoppningar att de kommer att bifalla oss denna gång men jag tror det är viktigt att pröva miljöbalken ordentligt för att se vad den håller för. Vilket inte verkar vara så mycket, t.ex. så verkar det som att riksintresset kust och skärgård inte anses gälla Nacka kommun över huvud taget då man kan hävda ”tätortsutveckling” och därmed komma undan riksintresset. Märkligt det där, Länsstyrelsen säger att hela Nacka kommuns kuststräcka ingår i riksintresse kust- och skärgård men eftersom Nacka är en tätort och riksitresset inte ska hindra tätortsutveckling så blir det ju helt meningslöst.  Naturen är skyddad så länge ingen vill bygga nåt.

Här är överklagan i sin helhet: Ökl Tollarehöjden MMD

Grön sköldmossa i Tollare

Fåglar på Skeppsbron del 2 – Storskrake och skrattmås(och smådoppingen igen)

Har inte alls kommit igång med bloggandet som jag tänkt men här kommer i allafall lite mer om fåglarna på Skeppsbron.

             

Under de kalla veckorna i januari var det stora mängder storskrake i stan. De här bilderna togs något senare under vintern då de hade minskat i antal något men det låg säkert flera hundra kvar. Storskraken reagerar snabbt på isförhållandena och sprider ut sig om det är milt och isfritt.  Det är en påtagligt stor and vars latinska namn, Mergus merganser, ska betyda ungefär dykande gås. Dyka kan de verkligen och de är väl anpassade till att fånga fisk. Bilden till höger visar tydligt den sågtandade näbben silket gör att de lättare kan hålla fast i hala och sprattlande fiskar.

              

Den utsträckta halsen, de raka vingarna och grunda vingslagen gör att storskraken mer liknar en lom eller dopping än en and i flykten.

       

Skrattmåsarna utgör ett trevligt inslag i stan. Jag tycker de är finare i vinterdräkt än i den karakteristiska häckningsdräkten då de har sin mörkbruna huva.  Vintertid har de bara en liten svart fläck bakom ögat som om de hade på sig öronmuffar. På bilderna ovan ses till vänster och i mitten en 2 k-fåge, alltså 2:a kalenderåret vilket betyder att den är kläckt förra sommaren. De unga skrattmåsarna känns lätt igen på att de har kvar de juvenila vingfjädrarna och att ben- och näbbfärg är blekare än hos de utfärgade skrattmåsarna. Till höger ses en skrattmås där bänn och ben är klarröda, alltså en adult individ. Bilderna togs tidigare under vårvintern och idag så har de flesta skrattmåsar ruggat klart till häckningsdräkten.

         

Några bilder på skrattmås i luften. Bilderna visar tydligt den vita vingframkanten som är ett bra kännetecken för just skrattmås jämfört med fiskmås.

                                      

Bilden på smådoppingen i det förra inlägget om fåglarna på Skeppsbron var så dålig så jag lägger ut en annan bild på samma smådopping här. Fotograf är Monica Thelin som hade lyckan att få se den i vackert solljus och som då kunde ta riktigt bra bilder på den. Det för smådoppingen typiska fluffiga akterpartiet syns tydligt på bilden. Lika tydligt syns att den förorenar Saltsjön, har den inte hört talas om att Saltsjön enligt EU:s vattendirektiv ska ha uppnått god ekologisk status senast 2021?